Ekomautorisasjon

Ekomnettautorisasjon (ENA)

Fiber Sør AS innehar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighets ekomnettautorisasjon, som gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett.

Nedfiring (stolpeklatring)

Alle våre ansatte har gjennomført nedfiringskurs som er nødvendig for å klatre i stolper. Vi har også et internt opplæringsprogram for årlig fornyelse av sertifiseringen.

Varme arbeider

Montører som jobber med infrastruktur ser sertifisert i varme arbeider for korrekt bruk av varmepistol ved forsegling av kabler og kabelføringer

Branntetting

Flere av våre montører har gjennomgått kurs i branntetting og vi branntetter alle installasjoner etter forskriftene

Førstehjelpskurs

Alle våre ansatte er igjennom årlig obligatorisk generelt førstehjelpskurs

Personløfter (lift)

De fleste av våre ansatte har sertifikat på bruk av personløfter (lift)

Arbeid langs vei klasse 1

De fleste av våre ansatte har kurs i arbeid langs vei. Enkelte har også Arbeidsvarslingskurs for ansvarshavende klasse 2.